ГПК КАРЛЪК – СС – СОЛИЩА

  oбл. Смолян, с. Широка лъка, ул. Кап. Петко Войвода №48  030302320, 0888773654  gpk_karlak@abv.bg  http://gpk-karlak.com               Горовладелска производителна кооперация Карлък – СС е основана на 28. 01. 1925г. и стопанисва част от територията на Горско стопанство Широка лъка. Основната дейност на ГПК Карлък – СС е дърводобив, дървопреработване и производство на объл и…

Details