ScreenHunter_826-Nov.-25-13.57

ЕТ ИВАЙЛО ЙОВКОВ

ScreenHunter_826-Nov.-25-13.57ЕТ ИВАЙЛО ЙОВКОВ се занимава с преработка на етерично-маслени култури.

andrei

АНДИП 92 – АНДРЕЙ ПАВЛОВ – АНДРЕАНА ПАВЛОВА

andreiАНДИП 92 – АНДРЕЙ ПАВЛОВ – АНДРЕАНА ПАВЛОВА – птицеферма за кокошки носачки. Извършва и търговия с кокоши яйца в землището на Асеновград.Произвежда екологично чисти продукти и сертифицирани според изискванията.

ScreenHunter_3739 Apr. 06 16.57

АГРОКОМПЛЕКС РАШКОВО

ScreenHunter_3739 Apr. 06 16.57Агрокомплекс Рашково се занимава с:

- животновъдство
- лов
- развъждане на дивеч и свързани с тях услуги.

ScreenHunter_3027-Mar.-06-17.05

ЗК ЕДИНСТВО

ScreenHunter_3027-Mar.-06-17.05Фирма ЗК ЕДИНСТВО се занимава с производство на растителна и животинска продукция, доставка на инвентар, машини, торове, химикали и посадъчен материал.